Ostatnie historie

  • Najdroższe obrazy Zdzisława Beksińskiego

    SUPER!SUPER!

    Najdroższe obrazy Zdzisława Beksińskiego

    Zdzisław Beksiński z pewnością był artystą wszechstronnym: rzeźbił, fotografował, rysował, tworzył grafikę komputerową, ale przede wszystkim — malował. Wszyscy zwolennicy jego ekspresyjnej, a niejednokrotnie też kontrowersyjnej twórczości, mają obecnie szansę, aby zdobyć reprodukcje jego dzieł. Więcej