Dariusz Filipek
Dariusz Filipek Naczelny
Przez lata nieszczęśliwie związany z e-commerce. Ogląda, czyta, słucha, pisze, rysuje, ale nie zatańczy. Publikował na łamach serwisów różnych i różniastych.

dariusz.filipek@outlook.com

https://popkulturysci.pl/czlonkowie/dariuszfilipek/

576266935